dzisiaj jest: 11 grudnia 2017. imieniny: Waldemar, Damazy
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Ręczno
tel. +48 (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl

Aktualności
Zawiadomienie - XXIV Sesja Rady Gminy
 

ZAWIADOMIENIE

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730).

  Zawiadamiam, że XXIV Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:

       1. Otwarcie.

       2. Stwierdzenie kworum.

       3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

      4. Przedstawienie porządku obrad.

      5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

      6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.

      7. Bezpieczeństwo ppoż. i działalność jednostek OSP na terenie gminy.

      8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

      9. Podjęcie uchwał:

· w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.;
· 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy;
· 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2017-2024;
· 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok;
· 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stobnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stobnicy;
· 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznego Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego w Ręcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Piotra Szymanka w Ręcznie;
· 
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa;
· 
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa;
· 
w sprawie dzierżawy nieruchomości;
· 
w sprawie przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

     10. Interpelacje i zapytania radnych.

     11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

     12. Sprawy różne.

     13. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

/-/ Mirosław Zawada

« powrót
<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA