dzisiaj jest: 18 listopada 2017. imieniny: Aniela, Klaudyna, Roman
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Ręczno
tel. +48 (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl

Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe

 Ręczno. 14.02.2014 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Ręczno zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę:

Organizacja, realizacja i obsługa Pikniku Rodzinnego w Gminie Ręczno

1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe w oparciu o Kodeks Cywilny i Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Ręczno z dnia 02.01.2009 r. - (nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych - art. 4 ust 8 zamówienia do 14 tys. Euro).

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja, realizacja i obsługa pikniku rodzinnego dla mieszkańców gminy Ręczno.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Wykonawca zaproponuje i zapewni sprawnie funkcjonujący sprzęt i infrastrukturę umożliwiające sprawny przebieg imprezy, wraz z personelem do obsługi technicznej.

 • Wykonawca zorganizuje i zapewni obsługę muzyczną wraz z zestawem nagłośnieniowym, obsługą i muzyką, w tym DJ oraz godzinny występ „Gwiazdy wieczoru” (koncert wokalisty, zespołu – muzyka taneczna, biesiadna lub kabaret).

 • Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności na rzecz ZAIKS-u.

 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi konferansjerskiej do prowadzenia całości imprezy, w tym konkursów oraz zapewnienia niezbędnego sprzętu i artykułów do przeprowadzenia konkursów.

 • Wykonawca zapewnia opiekę doświadczonych animatorów. Liczbę animatorów określa wykonawca zgodnie z przebiegiem programu.

 • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia poza sceną co najmniej 5 zabaw dla dzieci młodzieży i dorosłych, które będą się odbywać równolegle do wydarzeń odbywających się na scenie. Wykonawca wybierze zabawy spośród przedstawionych propozycji atrakcji piknikowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zabawy mają trwać łącznie minimum 5 godzin, nie mogą się powtarzać.

 • Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia oraz ochrony na czas trwania imprezy, w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym tablic bezpieczeństwa, uprzątnięcia terenu imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Propozycje atrakcji dla dzieci:

 • gry i zabawy sportowo-integracyjne dla dzieci i całej rodziny (np. skoki w workach, szczudła dziecięce, rzut do celu, przeciąganie liny, lub innej zabawy sportowo-integracyjnej (minimum 5 rodzajów zabaw),

 • konkursy dla dzieci,

 • warsztaty jazdy konnej,

 • warsztaty sztuk walki,

 • pokazy akrobatyczne,

 • warsztaty taneczne, itp.

 • stanowisko – kącik artystyczny z możliwością samodzielnego wyrobu biżuterii np. z koralików i piórek, wyposażony w przybory do malowania i ozdabiania,

 • punkt medyczny z pokazami udzielania pierwszej pomocy,

 • pokaz i warsztaty tworzenia baniek mydlanych,

 • gigantyczne puzzle,

Dodatkowe wymagania:

 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dmuchańców pneumatycznych i innych, w tym co najmniej 3 z niżej wymienionych:

  * duża zjeżdżalnia dmuchana + 1 osoba do obsługi,

  * zamek dmuchany + 1 osoba do obsługi,

  * suchy basen + 1 osoba do obsługi,

  * trampolina + 1 osoba do obsługi,

  * eurobungee + 1 osoba do obsługi,

  * zorbing + 1 osoba do obsługi.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 2 sierpnia 2014 r. (sobota) w godzinach 15:00 – 23:00 – w miejscowości Ręczno (teren zielony, plac o powierzchni ok. 6 000 m2, podłoże trawiaste i częściowo utwardzone).

3.Warunki udzielenia zamówienia:

1) Zamówienie należy wykonać w dniu 2 sierpnia 2014 r.

2) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3) Termin składania ofert – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2014 r. do godziny 10:00 bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pok. Nr 5, 97-510 Ręczno.

5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2014 r. o godz.10.30 w Urzędzie Gminy Ręczno pok. Nr 14

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny.

5. O wyborze oferty będzie decydowała najniższa cena.

6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny (art 701§ 3 KC ).

7. Zamawiający uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

8. Termin związania ofert 30 dni od dnia otwarcia oferty z możliwością przedłużenia.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

11. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z kosztami dostawy, uwzględniając obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

12. Dodatkowych informacji udziela:

Pani Kinga Mirż – Inspektor w Urzędzie Gminy Ręczno - tel. 44 781 38 13.

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno.

14. O wyniku wyboru oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń
 Wzór oferty
« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA